In de gemeenteraad is een korset iets anders dan wat U denkt.

Onze burgemeester was goedgezind. Ik weet niet zeker waarom. Het kan te maken hebben met zijn stoeipartij op de nieuwe speeltuin van Smeiersberg met Serdar, het kan zijn omdat hij op de hollandse TV is geweest over Roparun, ik weet het niet. Ik vraag mij wel af wat hij vast had in dat clipje. Zijn rechterarm schuin naar boven, alsof hij zich aan iets moest vasthouden. Ik ga het hem toch eens vragen.

Maar hij was dus goedgezind, en keek bij het openen van de vergadering zelfs verwachtingsvol naar André voor de traditionele opener. Die deed eerst een afleidingsmaneuver over de timing van indiening van agendapunten,  maar vuurde dan ineens een salvo af: “En wat gaan ze nu doen met die kerken?”.

De kerken

Dat had niemand zien aankomen. Maar onze goedgezinde burgemeester pareerde de stoot snel. Het centraal kerkbestuur heeft een plan. Dat komt binnenkort in de commissie. En dan pas in  de gemeenteraad. Anders gezegd: er is een herstructureringsplan in de maak, maar  dat is nog geheim. En André mag het nog niet weten. En u en ik ook niet.

Volgens mij gaan ze dat bekend maken juist voor de vakantie. Dan is er minder kans op protestbetogingen. Ik denk dat er in de buitenwijken wel wat zal gebeuren. Maar het knelpunt zal wel de Kouterkerk worden. Sommigen vrezen dat dat een concertzaal wordt. Concurrentie voor de Wiek…

En Herman vraagt zich af hoe dat zit met de toren van de hoofdkerk. Maar dat is voor later in de vergadering.

Start van de vergadering

Tijd dus om echt met de vergadering te starten.

De twee punten over de jaarrekeningen van de kerkfabrieken en de protestantse kerk van Dendermonde worden zonder discussie goedgekeurd.

Verlicht Zele

De CD&V heeft een punt toegevoegd over de verlichting van onze gemeente. Meer bepaald over de verloedering ervan. Ze vinden het een kakafonie van palen en kleuren, en stellen voor een masterplan verlichting op te stellen, in samenwerking met Eandis en Imewo. Ze hebben zich de moeite getroost om een heel dossier op te stellen met elementen van veiligheid, esthetiek en nog veel meer. Maar Johan Antheunis heeft ook al in de mot dat ze eigenlijk te laat zijn, want de agenda van de bevoegde commissie is gewijzigd.

En inderdaad zegt de burgemeester dat ze daar al mee bezig zijn. Het komt er op neer dat de verlichting van Zele wordt uitbesteed aan IMEWO, met masterplan en al. Er moet zelfs niet gestemd worden over het voorstel van de CD&V, want het is al in uitvoering.

Toch vraagt Marc Verberckmoes zich af hoe het nu zit met de kleur van het licht. Vroeger was het allemaal wit licht, dan is men overgeschakeld op oranje, en nu wordt het weer allemaal wit licht. Blijkbaar heeft dat te maken met nieuwe technologie (LED) en nieuwe inzichten. Dus oranje gaat er uit? vraagt de deugniet. Zelfs die van CD&V kunnen lachen met deze dubbele bodem.

De volgende punten gaan er in sneltreinvaart door. De burgemeester doet zelfs een frivole poging om een punt over te slaan. Eens kijken of iedereen wel aandachtig is.  Zijn poging mislukt.

Schoolreglement

Punt 13 (is dat dan toch een ongeluksgetal), zorgt wel voor problemen. Timo is de enige die het had opgemerkt, maar in het nieuwe schoolreglement zitten contradicties. Anderstalige nieuwkomers zijn niet meer verplicht een taalscreening te ondergaan. Maar die taalscreening is nodig om een taaltraject op te stellen. Betekent dat dat die nieuwkomers geen taaltraject meer krijgen?

Zijn vraag zorgt voor verwarring. Noch de huidige, noch de vorige schepen van onderwijs kunnen duidelijkheid brengen. Behalve dat het schoolreglement werd aangepast op basis van de officiële teksten van de OVSG. Allemaal goed en wel, maar geen enkel gemeenteraadslid kan ermee akkoord gaan dat die nieuwkomers geen taaltraject zouden krijgen.

Het reglement wordt goedgekeurd, mits de uitdrukkelijke vermelding dat de gemeenteraad er op staat dat alle inspanningen van de gemeenteschool voor taalscreening en taaltraject worden gehandhaafd.

We zijn een goed uurtje bezig, en de agenda is afgewerkt. Op de varia na. En doordat onze burgemeester zo goed gezind is, en iedereen het woord geeft alsof hij een polka aan het dansen is, duren de varia dubbel zo lang dan alle andere punten samen

De sporthal

Eerst de sporthal. Die zou moeten open gaan op 1 september 2018. De oppositie twijfelt daar aan, en vraagt een timing. Want de sportverenigingen moeten rond deze tijd volgend jaar hun kalenders bij hun federaties indienen. En dan moeten ze toch weten of ze over een sporthal zullen beschikken. Dus de vraag naar een tijdlijn.

Schepen De Mey zegt dat hij die pas kan geven wanneer geweten is aan wie de werken worden gegund. Maar Hans Knop stelt dat er toch op basis van de doorlooptijden van procedures minstens een theoretische tijdlijn moet kunnen worden opgesteld. Dat leidt tot heftige discussies. Zonder resultaat. André trekt zelfs in twijfel of de plannen afgewerkt zijn.

De toren van de kerk. Herman wil weten hoe het met de herstellingen staat. Hij heeft op het schip gelopen, maar de toren kan niet worden bezocht.

Korsetterie

Het probleem met de toren blijkt te zijn dat er een stalen korset is aangebracht om de stabiliteit te garanderen. Dat korset bestaat uit stangen van de ene kant naar de andere. Maar dat korset maakt het nu juist moeilijk om de delen te bereiken die moeten hersteld worden. En dat is dringend noodzakelijk, want de schade is groter dan eerst werd gedacht. Er is al aan de ontwerper van die herstellingen gevraagd meer info te geven. Kunnen de herstellingen gebeuren terwijl alles op zijn plaats blijft, of moet de torenkapel naar beneden worden gehaald? Ik hoop alleszins dat die kapel bij een volgende storm niet beslist om zelf naar beneden te komen. Want Herman vraagt zich af of we al niet te laat zijn.

Alleszins wil men subsidiëring aanvragen. Maar daarvoor zijn de regels verstrengd. Er moet een beleidsplan zijn, maar ook een beheersplan. En in dat beheersplan moet de omgeving van het monument worden betrokken. Dat wordt leuk. Er is al een specialist van de gemeente aangesteld om het dossier op te volgen. Ik wist niet dat de gemeente specialisten had in korsetten en torenkapellen.

Nooit nie goe

De voetpaden op de Kouter zijn vernieuwd. Maar ’t weer nie goed. De timing is verkeerd. Voor de winkeliers op de Kouter is mei een topmaand blijkbaar, en doen ze juist dan die werken. En Tuur vindt de stenen niet goed. En Hans vindt dat de stoep te scheef ligt. (Wat wilt ge in een jaar dat het thema Schots en Schief is?). Het blijkt dat er nogal een hoogteverschil is tussen de dorpel van de huizen en winkels en de boordstenen. De technische diensten van de gemeente hebben gekozen voor de meest veilige oplossing. En dat is dus met een helling. Gemiste kans zegt de oppositie.

De bewoners van de Tuitenstraat vragen éénrichtingsverkeer. Omwille van de veiligheid. Die vraag zal door elvendertig commissies en raden worden onderzocht. Waarop Chris Gossey het op de heupen krijgt. Kunnen jullie nu eens niet gewoon iets beslissen?

En er zijn er nog die zich lastig maken. Francis De Donder vindt al die schotelantennes aan de gevels een rommeltje. Volgens hem zijn die niet vergund, en mogen die daar niet hangen. Waarop hij als antwoord krijgt: geef ons een lijstje, en wij geven de politie de opdracht te verbaliseren. Dat had hij niet verwacht, en even valt zijn mond open van verbazing.

En hij gaat door. Met Smeiersberg. Is dat dossier van die aansluitkosten nu geregeld? De burgemeester zegt dat de vorige stellingname van het bestuur juridisch wankel blijkt. Het is nu zo dat de datum van de bouwvergunning bepalend is voor het tarief. Hans Knop neemt nota, en hoopt dat het bestuur lessen zal trekken uit dit dossier, en bij volgende gelegenheden direct duidelijkheid over de tarieven zal verschaffen.

Onkruid

Dan vraagt het onkruid onze aandacht. Er mag geen glyphosaat (Round Up) meer worden gebruikt, en dat zorgt ervoor dat het onkruid langzaam maar zeker de overhand neemt. Ik denk dan dat Zele een sprookjesgemeente wordt, zoals in Doornroosje. Maar de meesten willen dat niet. Dat onkruid moet weg. Tuur Cooreman heeft de straat voor zijn eigen huis al proper gemaakt, en hij wordt dan ook onmiddellijk door de burgemeester bestempeld als een voorbeeldig burger. Maar iedereen zal een beetje moeten helpen, want de gemeentediensten kunnen het niet aan. Schepen Roosenboom heeft al pioniers benoemd, en we zullen verder moeten gaan op die weg. WWW is dan niet meer World Wide Web. In Zele is dat Wieden Wieden Wieden.

Fusie Zele Berlare

En wie ’s morgens al eens naar de radio luistert, kon op een onbewaakt moment een interview horen met onze burgemeester over een fusie met Berlare. Maar de burgemeester zegt dat hij gewoon goed overeenkomt met zijn Berlaarse collega, en dat ze veel contact hebben over de Politiezone Zele-Berlare. En tussen pot en pint wordt dan al eens gevraagd: Zouden wij niet fusioneren?

Maar Berlare is geen vragende partij zegt onze burgervader. Dat is natuurlijk een orakel-antwoord. Daar kunt ge alle kanten mee op. Berlare is geen vragende partij. Maar misschien Zele wel??? Of: het moet niet, maar we zijn het aan het bekijken. Hij zal het achterste van zijn tong niet laten zien….. Rook is er zeker, maar is er ook vuur????

Drugs

Hans Knop vraagt aandacht voor de piek in het druggebruik in de Zeelse uitgaansbuurt (Kloosterke). Hij vraag het bestuur, naar het voorbeeld van andere gemeenten, de horeca-uitbaters te betrekken in de drugbestrijding . Het bestuur is hier niet afkerig voor, maar benadrukt dat de politie zich focust op de dealers, en dat er veel gebeurt dat niet direct zichtbaar is. En toch, zegt Timothy, vragen veel mensen zich af wanneer er nog eens een razzia komt.

En op de parking van het station wordt er gedeald dat het een lieve lust is, zegt Tamara. Waarop een oproep van het bestuur volgt: wie concrete zaken ziet, alsjeblief meld ze aan de politie. Alle informatie is meer dan welkom.

Waar is de deur??

Maria wil weten hoe het staat met de fusie van OCMW en de gemeente. Goed, zegt de burgemeester. We staan al veel verder dan andere gemeenten. De personeelsdiensten smelten samen om 1 januari 2018, en zullen ook samen zitten in het OCMW. De twee secretarissen zijn aan overleg bezig, en het OCMW heeft een contract afgesloten met AUDIO om de zaken te begeleiden.

En dan wil Maria weten waar de deuren zijn. Ze wil niet buiten, maar de deuren van het gemeentehuis zijn vervangen. Twee van de oorspronkelijke deuren zijn gebruikt als ornament op het Fonteinplein, maar waar o waar zijn de twee andere. Dat weet de burgemeester zo niet uit het blote hoofd, de concensus is voorlopig dat ze in het gemeentemagazijn staan. Want Maria stelt voor ze te gebruiken in Park Peeters.

Dan moeten het wel de twee deuren ineens zijn. Want zowel Maria als de burgemeester wonen daar in de buurt, en de vraag is of die twee wel samen door één deur kunnen.

Geert Kruidentuin.

Schepen Roosenboom heeft een project. Kruidentuinen. Op het openbaar domein. Er zouden er als pilootproject vier komen. De bedoeling is bakken te zetten waarin kruiden worden gekweekt. Elke bak heeft een peter of meter. Die zorgt ervoor. En wanneer de planten oogstbaar zijn, mag iedereen in de buurt komen plukken. Het gaat om dingen als rozemarijn en salie. Ik hoop dat er geen slimmerik gauw wat wietplantjes in zet.

En hier stop ik mijn verhaal. De vergadering is niet afgelopen, maar de burgemeester blijft maar het woord geven aan al wie dat vraagt. Het is duidelijk dat hij niet vroeg thuis moet zijn. En sommigen beginnen dat te filibusteren. Terwijl ze nog een geheime zitting voor de boeg hebben.

Nee, onze burgemeester was veel te goedgezind. Alleman mocht zeggen wat hij wilde, en zolang hij wilde.

Ik denk dat hij zijn streefgewicht heeft bereikt. Ik zal het rap weten. Als ik hem op de dinsdagmarkt niet meer tegenkom aan het viskraam, maar aan het wafelkraam.

Nu nog een nieuwe kapper vinden, want zijn vorige is precies al lang dood.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top