Multichannel, e-commerce, foodtrucks, wasbars en barbershops.

Het commercieel centrum onder de loep

Een info avond voor de lokale handelaars en ambachtslieden in het kader van het groene stroom project. Onze burgemeester zal blij geweest zijn met de opkomst. Naar schatting zo’n 80 aanwezigen. Voor de gemeenteraad is er minder interesse.

Onze burgervader heet iedereen welkom, en kadert de bijeenkomst. Het is het luik “handelsapparaat en horeca” van het alomvattende, en voor mij ondertussen mysterieuze groene stroomproject.

Groene stroomproject

Voor wie niet dagdagelijks met onze gemeentepolitiek bezig is: het groene stroom project is een verzamelnaam voor allerhande studies die het leven in Zele in de toekomst aantrekkelijker moeten maken. In de praktijk betekent dat dat wanneer iemand een vraag stelt, er een standaard antwoord komt: dat zit in het groene stroom project. Vrij vertaald: we gaan daar nu niets aan doen, maar wees gerust, in de toekomst zal dat ineens opgelost zijn. Die oplossing zal dan komen van werkgroepen, task forces, stuurgroepen en comité’s die samen met studiebureaus de antwoorden klaarstomen. Alhoewel stomen… Klaargaren is misschien een beter woord. En af toe geven die eens een teken van leven. Zoals een info-moment. Zoals nu over de handel in Zele-city.

Het studiebureau

De spreker van vanavond is Jan Boodts. Hij is een sprekend voorbeeld van de species “studiebureau”. Die mannen hebben altijd bruine tipschoenen aan, die suggereren dat ze grote voeten hebben. Daarboven de obligate designer jeans en een wit hemd. Ge hoort luid en duidelijk dat hij van de Limburg komt. En hij stop elke zin met “Ja?”. Om te zien of ge nog mee zijt.

Maar tot daar mijn antropologische uitweiding.

De inleiding

Eigenlijk wil ik graag iets horen over het reeds geleverde denkwerk betreffende Zele. Maar dan moet ik natuurlijk eerst aandachtig naar de inleiding luisteren. Ik heb zo een stelregel, dat een lange inleiding omgekeerd evenredig is met de hoeveelheid interessante informatie die te verwachten is. En deze inleiding was lang.

Eerst een tagwolk met newspeak en jargon: multichannel, e-commerce, wasbar en barbershops. Ik ben direct onder de indruk.

Uiteindelijk kom ik te weten dat Zele is ondergebracht in cluster V7. Dat zijn “Sterk verstedelijkte gemeenten met lage inkomens”. Dat maakt dat we voor het onderwerp van vandaag worden vergeleken met gemeenten als Hamme, Willebroek, Heusden-Zolder. In het jargon is dat de “benchmark”.

Eénoog in het land der blinden

Wat ge daaruit moet onthouden is dat de Zelenaar voor 85% van zijn dagdagelijkse aankopen op Zele blijft. Dat is zeer goed.

Maar voor de horeca is dat veel minder. Veel meer Zelenaars eten en drinken op een ander.  

De leegstand van panden is niet dramatisch, maar springt wel in het oog als ge rondloopt. En de beschikbare winkelpanden zijn te klein. Ze zouden 200 m² moeten zijn om aantrekkelijk te zijn.

Telkens wanneer Jan iets vermeldt waarop Zele slecht scoort, haast hij zich te zeggen dat dat in vergelijking met de benchmark toch nog niet zo slecht is. Zoiets als “ge zijt wel half blind, maar tussen de blinden zit ge nog altijd goed”. Ik denk dat hij dat op heel de avond minstens 17 keer gezegd heeft. Met andere woorden: Zele, ge moet nu ook niet al te ambitieus zijn. Kijk al eens naar wat ge wel hebt, en wees daar fier op.

Het studiebureau heeft na grondig opzoekingswerk en plaatsbezoeken met de fiets volgende aanbevelingen:

 1. Geef starterpremies voor ondernemers die iets in Zele willen doen.
 2. Vergroot de handelspanden
 3. Maakt winkels, banken, tandartspraktijken en etalages uitnodigend en aantrekkelijk
 4. Meer horeca op de markt
 5. Organiseer vormingssessies voor de handelaars

Ik heb niemand achterover horen vallen van het verschiet over deze aanbevelingen. Ik vrees dat onze handelaars dat ook wel al wisten voor ze naar deze uiteenzetting kwamen.

Verkoopspraatje tussenin

Dan volgt er een kort intermezzo waarin twee softwarepakketten voor gemeentes worden aangeprezen, en de oproep om zoveel mogelijk dingen te organiseren in de gemeente.

Inspraakmoment

Om de toehoorders, die tot dan toe gedisciplineerd hebben geluisterd, te bewegen tot een inspraakmoment worden er rode en groene kaartjes uitgedeeld. Bedoeling is dat er stellingen worden geprojecteerd, en het publiek moet door te zwaaien met de kaartjes instemming of afkeuring laten blijken. Heb ik mij nu vergist of niet, maar ik dacht dat de stapel groene kaartjes dikker was dan de rode. Maar dat kan aan de dikte van het papier liggen natuurlijk.

De stellingen zijn echter zo algemeen en zo evident, dat er weinig discussie is. Alleen het van oudsher gekende probleem van de bezetting van de markt door evenementen, en het effect ervan op de handel kan even beroering brengen. Maar dat punt wordt door het publiek aangebracht, en was eigenlijk niet voorzien.

En ja, er was applaus voor het voorstel dat de gemeente het bedrag, ingezameld door de handelaars voor promotie, zou verdubbelen…..

Ontgoocheling

Iedereen is content, er is een info-moment geweest, er kan weer rustig achter de schermen worden verder gewerkt. En er hoeft niets te gebeuren.

Persoonlijk had ik meer verwacht van deze vergadering. Misschien is bij het studiebureau een te goedkoop pakket besteld, waarbij alleen off-the-shelf oplossingen uit Limburg worden aangeboden, en zijn de pakketten met origineel denkwerk te duur. Of misschien is het nog te vroeg om meer controversiële maatregelen voor te stellen.

Ik heb toch al origineler zaken gehoord bij de Zelenaars zelf.

Bijvoorbeeld: is het nu echt nodig dat er op de kermis 7 kramen staan met dezelfde grijpertjes. Kan de kermis niet ingeperkt worden in ruimte zodat er voldoende parkeerruimte blijft om de handelszaken niet te blokkeren?  Of opschuiven richting gemeentehuis? En toch een gevarieerd aanbod aan attracties bieden?

Bijvoorbeeld: is er al eens overwogen het doorgaand verkeer op de markt te weren door het omkeren van de rijrichting op de Kouter? Dan is er geen rechttoe rechtaan traject meer van de gentsesteenweg naar Lokeren, en zullen alternatieven zoals de Keltenlaan echt gebruikt worden.

Bijvoorbeeld: moet het terras van een horecazaak per definitie worden ingeperkt tot het voetpad voor het eigen pand? Kunnen we zo meer ruimte (letterlijk en figuurlijk) bieden aan onze horeca, en onze markt gezelliger maken?

Maar goed, iedereen kan content de vakantie in na deze info-vergadering. Hoewel, de gemeenteraadsleden nog niet, die hebben volgende week nog een gemeenteraadszitting.

En de boer….. hij ploegde voort.

PS.

Wie originele ideeën heeft, kan ze in reactie zetten. Ik geef ze door aan het studiebureau…. of aan de meeuwen op de foto.


3 reacties op “Multichannel, e-commerce, foodtrucks, wasbars en barbershops.
 1. Peter De Langhe schreef:

  Je samenvatting van de “uitleg” klopt. Geweldig vaag maar je ziet toch de rode lijn in de presentatie. Alle vernoemde steden die reeds iets gedaan hebben aan hun verkeersplan hebben verkeersluwe en verkeersvrije zones gemaakt. Niets nieuws. Het feit is dat als je niet een betalend iemand onder de arm neemt om dit te zeggen, iedereen verder gaat volgens het oude stramien zoals behoud van de parkeerplaatsen zodat wanneer je een terrasje doet ,je met dichtgeknepen billen afwacht wanneer ze op het terras inrijden. Er is nog veel werk een de winkel.

 2. Freddy Raemdonck schreef:

  Een voorstel om het marktplein op te waarderen.

  Verbied het parkeren op het gedeelte van de markt voor de Kerk tot aan de A.Geerinklaan zodat er een open ruimte komt. Dit is mooier en gezelliger voor de terrassen van de Horeca.
  In Dendermonde, ST Niklaas en nog veel andere steden hebben ze dit reeds begrepen. Er blijft dan nog genoeg parkeerruimte over.

 3. Roels Robert schreef:

  Parkeerplaats ondergronds is noodzakelijk als je open ruimtes wil maken , vergelijking met andere steden is niet mogelijk . Elk centrum heeft zijn noden er word altijd maar aan een ding gedacht horeca . Er zijn meerdere zaken die hun brood en grote onkosten moeten verdienen , en die hebben de parkings meer dan nodig plus doorgaand verkeer weliswaar graag traag .

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top