Korte gemeenteraad, maar toch een streepje venijn.

Donderwolken

Onze burgemeester kwam de raadzaal binnen met donderwolken op zijn gezicht. Hij marcheerde al zwaaiend met een vervaarlijke sleutelbos naar zijn stoel. En de sleutelbos landde met een kwak op de tafel. Daarop begon hij een geanimeerde discussie met de secretaris. Van zover kunt ge natuurlijk niet horen waarover, maar ik zag de secretaris geregeld een gebaar maken gelijk op de voetbalvelden. Zo om aan te duiden “Ik speelde toch de bal??” Maar het zal wel iets anders geweest zijn.

De vergadering startte 6 minuten te laat. En André had geen vraag bij de notulen. Ze hadden hem voor de vergadering gezegd dat het de maand zonder klagen was.

De burgemeester was al aan het tweede punt begonnen, maar had niet gezien dat Hans iets wou zeggen. Dan toch een opmerking op de notulen? Nee, ’t was gewoon om te zeggen dat Johan wat later ging zijn, en dat Ahmet verontschuldigd was.

Negen agendapunten, 3 minuten.

En dan werd de agenda tot punt 9 afgehandeld in welgeteld 3 minuten. En het kon nog rapper geweest zijn, maar André had nog een vraagje over een erfdienstbaarheid dat vlotjes werd afgewimpeld. En Tamara wou er toch op wijzen dat ze de houding van haar vroegere partij betreurde. Ze had een beetje last om het te verwoorden. Eerst dacht ik uit emotie, maar blijkbaar had het te maken met een zere keel en een stemverlies. Dat laatste is erg voor een politica, met of zonder partij.

Radicaliseren of de-radicaliseren?

De vergadering zou dus drie minuten hebben geduurd, ware het niet dat de N-VA twee punten had toegevoegd. Eerst een vraag (eigenlijk 4 vragen) over de radicaliseringsambtenaar. Ik zou toch liever hebben dat ze die brave man een andere titel zouden geven. De-radicaliseringsambtenaar of zoiets. De administratie had een antwoord van anderhalve bladzijde voorbereid, dat door de burgemeester werd voorgelezen. Ik hoor hem liever speechen of debatteren, want een prijs voor voorlezen gaat hij niet krijgen. Wat ik ervan meedraag: er zijn geen dossiers behandeld door het huis van het kind die te maken hadden met radicalisering. Het huis van het kind beschikt over de nodige expertise in deze materie, hetzij in eigen huis, hetzij via een uitgebreid netwerk. Indien ik het niet verkeerd heb gehoord, kunnen ze zelfs beroep doen op de staatsveiligheid. Omdat er in Zele geen acute problemen op dit gebied zijn, wordt er enkel preventief gewerkt. En ja, de de-radicaliseringsambtenaar werkt ook samen op andere domeinen (jeugdwerk, onderwijs, straathoekwerk…). Persoonlijk vind ik dat hij ook nog eens moest zeggen dat het Huis van het Kind (ROTZ) er niet alleen is voor de klassieke probleemgezinnen, maar voor alle vragen van alle gezinnen rond kinderen.

Borden of geen borden?

En dan iets waar alle politiekers in geïnteresseerd zijn: het plaatsen van verkiezingsborden. N-VA wil onze openbare ruimte netter houden door het plaatsen van verkiezingsborden her en der in te perken. Milieuvriendelijjk zijn ze niet, en na een fikse regenbui hangen ze al in flarden. Er is geen mogelijkheid om ze te verbieden, maar een “gentlemans agreement” kan wel. Ze stellen dus voor alle partijvoorziters of fractieleiders bijeen te roepen om overeen te komen geen vaste verkiezingsborden te gebruiken.  

Ik schrijf dat hier nu neer in vier of vijf lijnen, maar ter zitting heeft Timothy er een soort maidenspeech van gemaakt. Een monoloog van ongeveer een kwartier. Ik geef toe, welbespraakt en gedocumenteerd, en de burgemeester dacht verschillende keren dat het gedaan was, maar Timothy ging door. Soms ook subtiel: De N-VA is de grootste partij in Vlaanderen. Het is dus niet omdat wij ons geen borden kunnen permitteren. Of voor de goede verstaander: als ge niet akkoord gaat om geen borden te zetten, zetten wij er meer dan gelijk welke partij.

Tuur Cooreman zit al een tijdje te schuifelen op zijn stoel. Geen bord meer in mijnen hof? Er staat er al een tijdje één aan zijn voordeur. Schots en scheef. Ze moeten hem eens zeggen dat dat het thema van vorig jaar was. Nu is het piraterij…

Maar hij is niet alleen. De meerderheid vindt het een goed idee om afspraken te maken, maar helemaal verbieden vinden ze te ver gaan.

Ook de CD&V wil wel aan tafel, maar wijst er op dat het plaatsen van borden de sympathisanten de gelegenheid geeft hun steun aan te betuigen aan de partij. Jos vindt dat de borden een informatief karakter hebben voor de niet facebookers onder ons, en voor de mensen die “Geen reclame” op hun brievenbus hebben geplakt. Bovendien vindt hij dat de campagnes met al wat er bij hoort eigenlijk cultureel erfgoed is.

Ze komen akkoord om een vergadering samen te roepen om een akkoord te maken. Ergens in april. Waarop André nu al aankondigt zich te zullen verontschuldigen.

Bouwplannen bij de moskee

Francis heeft vernomen dat de moskee de garages achter de moskee heeft gekocht, en dat er daar een polyvalente zaal en een funerarium komt. Hij maakt zich zorgen over het effect ervan op parkeren en mobiliteit.

De burgemeester antwoordt dat er tot op heden geen enkel dossier bij de gemeente is binnengekomen, maar vraagt Serdar te antwoorden. Niet als schepen, maar als lid van de moskee.

Serdar bevestigt de aankoop, en bevestigt dat er plannen zijn om een polyvalente zaal te bouwen voor opleidingen en jeugdwerking. Maar die zal slechts een deel van de oppervlakte innemen. De meeste garages blijven nog lange tijd bestaan. Dit werd overeengekomen met de verkoper die de huurders niet in de kou wilde zetten. Er is inderdaad ook gesproken over een funerarium, maar dat is zeker niet voor de eerste 10 jaar. De plannen zullen geen of minimale impact hebben op parkeren en mobiltiteit.

Inbrekers!!!

Francis brengt ook de golf aan inbraken ter sprake. De burgemeester antwoordt dat het aantal inbraken in Zele zeer laag ligt. Maar inbraakvrij is een utopie. Na aandringen meldt hij ook dat het onderzoek gaande is. De camera’s spelen hierin een rol, maar die zijn natuurlijk niet specifiek gericht op het Gildenhuis. Hij denkt ook niet dat dat zou geapprecieerd worden… Het enige dat hij nog kwijt wil, is dat het vermoedelijk niet om rondtrekkende bendes gaat. En hij meldt nog dat de politie alleszins goed werk doet. Getuige nog het heet van de naald nieuws van het oprollen van een bende cocaïnedealers.

Het water van de Smeyersberg.

Hans kaart het waterhuishoudingsprobleem in de wijk Smeyersberg aan. Hij denkt daarbij vooral aan de veiligheid van kinderen rond het overstort. Schepen Sabine heeft al navraag gedaan bij de technische diensten, en de installatie werkt blijkbaar zoals het hoort. Nochtans vindt Hans dat de bewoners nog eens moet worden uitgelegd hoe het allemaal werkt, en Johan ziet liefst een omheining rond de installatie om ongevallen te voorkomen.

Rozenbeek: nog geen rozengeur

De Rozenbeek, het zorgenkind van schepen Roozenboom, mocht op deze vergadering zeker niet ontbreken. Kort gezegd: er is al één proces verbaal opgemaakt voor één bedrijf, en ze hebben er nog drie in het snotje. Er wordt met man en macht aan het dossier gewerkt, maar men wil zeker geen procedurefouten maken.

En dan wil Maria weten of nieuwe bedrijven die zich in Zele vestigen, wel voldoende op de hoogte worden gebracht van de milieuvoorschriften. De burgemeester reageert dat het de ambtenarij is die daarover gaat, niet de politiek. En dat Maria door de manier van vraagstelling eigenlijk suggereert dat de betrokken ambtenaren hun werk niet goed doen.

Dat is genoeg om de lont aan het vuur te steken. Het zorgt voor emotioneel heen en weer gekrakeel, en nog een geluk dat Hans zijn fractie voldoende onder controle heeft om erger te voorkomen. Want de discussie is echt venijnig en een ongeluk is rap gebeurd. En zijn fractie heeft het volste vertrouwen in het werk van de ambtenaren.

En voor één keer beslecht André een conflict: zonder milieuvergunning krijgen ze geen bouwvergunning. Zo eenvoudig is dat.

Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen komt weer langs. Op 1 april. Het parcours blijft hetzelfde. Het enige dat wijzigt is dat de bevoorrading voor de amateurs op zaterdag verplaatst wordt naar Berlare, waar er meer plaats is, zodat opstoppingen worden voorkomen.

En verder….

Herman wijst nog op losliggende tegels in de Olmenlaan, de verzopen piste in het sportpark, het ontbreken van de European Disability Card op de Zeelse website, en Johan vindt de fietstunnel aan de E17 een zwart gat, de Hof ten Goededreef te donker en het fietspad niet goed aangeduid.

We gaan er aan werken!!!!!!


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top