Pastoor stuurt Zeelse burgemeester met een kluitje in het riet.

Veel te doen in Zele.

We zijn al over halfweg de meimaand. En er is veel te doen in Zele. Vanalles. Want waar in België kan je de ene dag een foute hoed kopen en compleet uit je bol gaan op Vlambiance, en de dag daarna cultuur opsnuiven op de Zandberg? In mijn geval was ik zondag wel vergezeld van een stevige kater. Terwijl ik meer van kattinnen hou. Maar het was de soort cultuur waar ik kan van genieten. Prachtig.

Ik sprak op Montmartre een gedreven man, die mij vertelde dat ze het klaar hadden gespeeld een geleid bezoek te organinseren tussen dak en plafond van de St. Ludgeruskerk. Het heeft moeite gekost, en het is éénmalig, maar het is gelukt.

Vandaag zie ik een berichtje van de gemeente: Nieuws heet van de naald: tijdens Zele Beleeft & Beweegt kan je op zaterdagavond 20 mei tussen 19 en 20 uur een begeleid bezoek brengen aan het schip van de Sint-Ludgeruskerk. Tot dan?!

Ik ben natuurlijk een beetje in de war. Is “het schip” gelijk aan de ruimte tussen plafond en dak? Ik zal eens informeren bij het kerkfabriek. Maar zoals jullie al weten, zijn dat niet mijn beste vrienden….

Veel beloven en weinig geven……

En waarom draait mijn maag nu weeral om? Een paar vergaderingen geleden hadden we het over de toeristische waarde van de dekenij en de kerk. En dat dat een troef was voor Zele. Maar dat die niet werd uitgespeeld.

Het punt kwam zelfs ter sprake op de gemeenteraad. Is die pracht en praal, eertijds gezet voor een deken en twaalf pastoors, nog wel optimaal benut.

Onze burgemeester, ik moet het toegeven, die is op veel meer dingen voorbereid dan ge denkt, had toen zijn antwoord klaar. Hij had al een gesprek gehad met de pastoor. En geleide bezoeken zouden zonder problemen kunnen, en elke dinsdag zou de dekenij open staan voor de Zelenaars. Tijdens de markt.

Nu ga ik sedertdien elke dinsdag kijken of de deur openstaat. Toevallig staat daar voor de pastorie een groentenkraam met veel aantrok. Dus de pastorie ligt zowat verborgen. Maar ik heb de deur nog niet zien openstaan. Tenzij ze op een klein kierke staat. Ik vraag mij dus af of er al Zelenaars op dinsdag tijdens de markt de Gouden Kamer hebben bezocht. Laat het mij weten!!!!!! Let op, als ge daar zijt geweest voor godsdienstige transacties zoals het regelen van een trouw, een doop of een Vipbiecht, dat telt niet mee.

Ik denk dat de mannen van de kerkfabriek al schrikken bij de idee dat daar gewoon volk met vuile voeten zou binnenkomen. Dat kost weer meer aan poetsvrouwen. Of ze moeten één of andere begijn met de schaal laten rondgaan. Spijtig toch dat begijnen en nonnen uitsterven. Dat waren nog eens goedkope werkkrachten. En nooit klagen hé, integendeel met de glimlach zingen als suirsoeriere.

Even serieus nu…..

Maar zeg nu zelf: indien een gerespecteerde culturele instantie als Were Di het al moeilijk heeft om een bezoekske achter de schermen te organiseren, en als onzen Toon nog rap te elfder ure het onwaarschijnlijke succes, een geleid bezoek, moet publiceren, dan schort er toch wat.

Ze hebben onzen burgemeester gewoon met het spreekwoordelijke kluitje in het riet gestuurd. In de hoop dat het wel zal overwaaien.

Zeels toeristisch arrangement.

Binnenkort wordt het nieuwe toeristische seizoen geopend.

Zouden we niet een nieuw arrangement kunnen maken? “Op de religieuze toer rond de markt van Zele”. We hebben de pastorie met de gouden kamer, we hebben een boeddhistische trekpleister die heel “jolie” is, en een moskee waar iedereen tenminste welkom is. Lap daar nog een afspanning met dranken van de streek bij, en een “freaky” place voor chilling happy people. We kunnen wel niet meer verankeren, maar de kroon spannen gaat nog geregeld.

En de burgemeester kan veilig van het één naar het ander lopen, want er is geen riet in de buurt (en kluitjes ook al niet).


4 reacties op “Pastoor stuurt Zeelse burgemeester met een kluitje in het riet.
 1. Beste Beethoven,
  Beste Dirk,

  ik zit nu al weken op je bezoek aan de goudlederkamer in de pastorij te wachten, elke dinsdag tussen 10 en 12 u trouw op post. Natuurlijk moet je dan even aanbellen, want ik kan niet heel de tijd aan de deur staan wachten. Of ben je ondertussen mijn spannende roman “De safe in de pastorij” aan het lezen, die over de goudlederkamer gaat (met fotobijlage)? Dan versta ik dat je hem eerst wil uitlezen vooraleer je eens op bezoek komt! Hartelijke welkom!

  In september-oktober zullen er ook drie huisconcerten doorgaan in de goudlederkamer, de juiste data volgen nog. Ik wed dat je dan niet zult ontbreken. De akoestiek in de kamer is prachtig. Dat kan ik op de vleugelpiano of het harmonium altijd even demonstreren. Tot binnenkort!

  Vriendelijke groeten,

  pastoor Jan

 2. roels schreef:

  zo’n een huiskamerconcert ,graag de datum aub

 3. admin schreef:

  Mijnheer Pastoor, ik heb ooit in mijn leven één keer aangebeld aan de toenmalige dekenij. En een paar weken daarna was ik verdorie getrouwd. Ge begrijpt mijn schroom om dat belleken te beroeren. Als er meer volk bij is, voel ik mij misschien veiliger. Ik denk dat ik best de data voor de concerten afwacht. Zoals u weet ben ik half doof, maar ik ben ook volledig toondoof. Dus ik zal u op uw woord moeten geloven. Overigens ben ik een cultuurbarbaar, maar ik zal aan onze meer fijnbesnaarde burgemeester vragen mij te vergezellen ende van commentaar te voorzien.
  Mvg
  Beethoven

 4. Johan Anthuenis schreef:

  Een blog vol onjuistheden en onwaarheden
  aan de Dirk Van de Vyvers alias Beethovens van deze wereld…

  De auteur van een weblog biedt een logboek van informatie die hij of zij wil meedelen aan zijn publiek. Alhoewel een persoonlijk karakter beoogt een weblog een juiste weergave van de feiten. Minstens doet hij of zij een ernstige poging om de correctheid van de gegevens na te gaan.

  Eerste onwaarheid… het heeft moeite gekost een geleid bezoek te organiseren tussen dak en plafond van de Sint-Ludgeruskerk… Op zaterdagnamiddag 1 april 2017 ben ik persoonlijk aangesproken in verband met een bezoek op zondag 21 mei aan de gewelven van de kerk en dit naar aanleiding van de opening van het toeristisch seizoen. Ik heb dit onmiddellijk toegezegd zonder hieraan voorwaarden te verbinden (éénmalig ?) en verkreeg nadien op mijn eenvoudige vraag medewerking van een aantal kerkraadsleden. Gemakkelijker kan toch niet?!

  Tweede onwaarheid… er schort toch wat als de gemeentelijke diensten “nog rap te elfder ure” het geleid bezoek, het onwaarschijnlijke succes, dienen te publiceren… Op dinsdag 25 april 2017 – minder dan een maand voor de opening van het toeristisch seizoen – ontvangt pastoor Jan een mail van de gemeentelijke diensten met een vraag voor een bezoek in (op) het schip van de kerk voor het inmiddels beruchte weekend. Het programma is blijkbaar gewijzigd. Men vraagt nu een bezoek op zaterdagavond 20 mei én zondagnamiddag 21 mei. Pastoor Jan stuurt door naar mij, ik neem contact met de gemeentelijke diensten. Pastoor Jan is ook onmiddellijk bereid om de zaterdagavond voor zijn rekening te nemen. Op zaterdag 6 mei ontmoet ik al de collega-kerkraadsleden en ontvang ik nogmaals bevestiging van hun bereidwillige medewerking. Op dinsdag 9 mei in de voormiddag loop ik zelf binnen bij de gemeentelijke diensten en bevestig (nogmaals) onze medewerking. Wat schort er? Wat is het onwaarschijnlijke succes waarover sprake in de blog?

  Derde onwaarheid… als een gerespecteerde culturele instantie als Were Di het al moeilijk heeft om een bezoekske achter de schermen te organiseren… Eerst en vooral ontvingen wij van Were Di geen enkele vraag voor een geleid bezoek aan de kerk. Bovendien hebben wij met de Kunstkring een opperbeste samenwerking. Als groot cultuurminnaar zal de heer Van de Vyver allicht wel weten dat het in oktober reeds de derde keer zal zijn dat Were Di gebruik maakt van de Sint-Ludgeruskerk voor de organisatie van hun groepstentoonstelling tijdens de kermisweek. De volgende keer misschien eens langskomen, bolleboos Beethoven? Geen risico op een kater, de miswijn is veilig opgeborgen voor onbevoegden. Oh ja, en mocht u zich in al uw ijver vergist hebben van kunstkring, ook Kunst Nu exposeerde onder hun vorige voorzitter reeds in de St-Ludgeruskerk en dit in een goede verstandhouding.

  Vierde onwaarheid… ik denk dat de mannen van de kerkfabriek al schrikken […]… Door deze alinea verraadt de heer Van de Vyver duidelijk dat het hem niet om de waarheid te doen is. Hem gaat het niet om correcte informatie overgoten met een vleugje humor of sarcasme. Voor hem gaat het enkel om desinformatie overgoten met een saus van tendentieuze prietpraat. Zo draagt de kerkraad van Sint-Ludgerus niet eens verantwoordelijkheid voor het beheer van de vroegere dekenij (nu pastorij), laat staan voor het onderhoud of de condities voor het betreden van dit gebouw. Laat de begijntjes dus eerst maar eens vegen voor de deur van Van de Vyver voor deze zijn blog-borstel bij een ander denkt te moeten gebruiken.

  En wat is nu de waarheid? Als de kerkraad een vraag ontvangt voor het bezichtigen van de zoldering van het schip van de kerk dan wordt hier meestal op ingegaan. Eén van de kerkraadsleden en/of gidsen moet echter beschikbaar zijn, het bezoek kan ook niet gebeuren tijdens het pastorale gebruik van de kerk, we verwachten ook dat het een bezoek in groep betreft,… Toen ik vorige week gecontacteerd werd door de voorzitter van de cultuurraad voor een bezoek aan de gewelven van het schip van de kerk tijdens de Open Monumentendag op 10 september en ik meedeelde dat de collega’s van de werkgroep “opening toeristisch seizoen” reeds een aantal bezoeken zouden brengen, werd door de vertegenwoordiger van de adviesraad onmiddellijk afgezien van een rondleiding. Het is nu afwachten hoe Van de Vyver alias Beethoven dit binnen enkele weken of maanden zal uitleggen in zijn blog.

  En wat is ook de waarheid? Bijna driekwart eeuw voor zelfs Beethoven was geboren hebben onze Zeelse voorouders in het centrum van onze gemeente een kerk gebouwd deels op de fundamenten van een vroeger kerkgebouw dat daar reeds honderden jaren had gestaan. Het gebouw is een baken in de omgeving en biedt tevens een uniek kader voor het marktplein. Ondanks de toenemende secularisering hebben opeenvolgende gemeentebesturen mee de (financiële) zorg gedragen voor de instandhouding van dit merkwaardige beschermde barokgebouw. Het staat symbool voor een aantal Westerse waarden die almaar zwaarder onder druk komen te staan in onze samenleving. De kerkraadsleden dragen de grote bezorgdheid om de kerk bouwfysisch fit te houden. Met een kleiner aantal maar niet minder enthousiaste vrijwilligers uit het gewone volk blijven wij – met of zonder vuile voeten – de dagdagelijkse bekommernis dragen voor dit gebouw, voor de eredienst die er wordt gehouden en voor de gemeenschap die er wordt gevormd. Zo bijvoorbeeld verzorgen een aantal toegewijde vrijwilligers de permanentie in het kerkgebouw zodat het in de week maximaal geopend kan blijven voor de bezoeker. Midden een razende samenleving vinden Zelenaars dagdagelijks in onze kerk nog altijd een beetje rust, een begin van troost en een sprankeltje hoop.

  Jammer dat we het voorbije weekend de heer Van de Vyver alias Beethoven niet hebben ontmoet in de Sint-Ludgeruskerk. Maar geen nood, onze kerk is behoudens enkele uitzonderingen elke weekdag open. Wij zijn aangesloten bij Open Kerken en op zondag 04 juni 2017 zetten we in het kader van de Open Kerken-dagen de deuren van de kerk opnieuw wagenwijd open. Het is onze overtuiging dat gebedshuizen niet enkel een waarde hebben voor gelovigen. Ze raken ook de omwonenden die ongeacht hun religieuze overtuiging gehecht zijn aan dit baken in hun leefomgeving, toeristen op zoek naar unieke verhalen en de vele bezoekers met passie voor geschiedenis en erfgoed.

  Gegroet,
  Johan Anthuenis
  Lid kerkraad Sint-Ludgerus
  21 mei 2017

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top