Statler en Waldorf in de gemeenteraad.

De camera’s in ’t Kloosterke.

Over de camera’s is al veel te doen geweest. Zele gaat binnenkort een nieuw camerasysteem plaatsen. Met meer camera’s en op meer plaatsen. CD&V heeft schriftelijke vragen gesteld over het al dan niet functioneren van de bestaande camera’s. Korpschef Mariska Van Hoylandt zou normaal een toelichting geven, maar moest wegens ziekte Tom afvaardigen. Veel beterschap Mariska.

Er zijn in de buurt Kloosterstraat 9 camera’s opgesteld. Zeven vaste en twee domes. Een dome draait volgens een ingesteld patroon 360 graden. Zo’n dome kan vanop afstand worden bediend in het commissariaat, en kan manueel draaien en inzoomen.

Alle beelden worden draadloos doorgestuurd naar het gemeentehuis, en daar opgeslagen. Per maand is dat 365 terabyte aan gegevens. Om een idee te geven, wanneer u momenteel een degelijke computer koopt, heeft die een harde schijf van één terabyte. De gegevens worden 30 dagen bijgehouden.

Wie niet weg is is gezien.

In zijn presentatie toont Tom beelden. We zien dat personen ook ’s nachts herkenbaar zijn, al heeft hij er om privacy-redenen smileys overheen geplakt.

Een tijdje geleden is er een dome kapot gegaan. Hoewel de beslissing genomen is dat die wordt vervangen, heeft het schepencollege beslist nog even te wachten om de vervanging te laten passen in het nieuw aan te kopen systeem.

De oppositie betreurt dat de buurt niet is ingelicht dat er nu één camera minder staat. Tom benadrukt echter dat de camera’s altijd werken, en dat er niet veel onderbrekingen zijn geweest. En die onderbrekingen hebben meestal niet met de camera’s te maken, maar met externe oorzaken zoals stroomuitval.

Niet alleenzaligmakend, maar wel nuttig.

Onze korpschef heeft wel haar conclusies meegegeven aan Tom. Inderdaad, de recente inbraak in enkele horecazaken kon niet worden opgelost door de camera’s. (De dader is wel al op basis van andere opsporingstechnieken gevat heb ik gehoord). Maar de camera’s zijn wel degelijk van nut. Zo is bijvoorbeeld door onze camerabeelden een reeks van een twintigtal inbraken in Zele en daarbuiten opgelost. Maar ook bij een verklaring van verkeersagressie werd vastgesteld dat de verklaring niet klopte.

Natuurlijk kan het altijd beter. De camera’s kunnen nooit alles zien, en het is altijd afwegen tussen kwaliteit en kostprijs. Alleszins is het nieuw aan te kopen systeem veel performanter, de technologie is dan ook zes jaar verder ontwikkeld. Maar ze zijn absoluut niet alleenzaligmakend, wel in veel gevallen een nuttig instrument.

Hans is blij met de informatie, die helder en duidelijk werd gebracht. Heel de gemeenteraad was overigens onder de indruk van wat de politie hier bracht, en in het bijzonder de klare uitleg van Tom. Nochtans herhaalt hij zijn vraag om de camera’s in te bedden in een totaal veiligheidsbeleid.

En hij vindt de communicatie naar de buurt ontoereikend. De presentatie die hier werd gebracht, zou een veel bredere verspreiding moeten krijgen.

De burgemeester herhaalt op zijn beurt dat er een totaal veiligheidsplan is, in het kader van de politiezone.

Weer een traditie minder

Na deze verhelderende uitleg, kunnen we overgaan tot de reguliere dagorde. En tot consternatie van iedereen heeft André geen vragen over het verslag. Tradities zijn ook niet meer wat ze waren.

Het maaien van de bermen

De gemeente wil de bermen laten maaien door een gespecialiseerde firma. Tuur wil weten waarom. De gemeente heeft immers materiaal en mensen om het zelf te doen. Schepen Roosenboom antwoordt dat er enkele van de betrokken mensen binnenkort op pensioen gaan, en dat de machines aan vervanging toe zijn. Maar vooral dat we die machines maar korte periodes van het jaar gebruiken. Uitbesteden aan gespecialiseerde firma’s is veel efficiënter. Johan betwijfelt dat, en vraagt dat er eerst een kostenbaten wordt gemaakt. De meerderheid ziet dat anders, zodat er over het punt moet worden gestemd. En André stemt mee met de meerderheid. Weer een verrassing!

Het advies van de commissie wordt gevolgd!

Voor de aanbesteding van algemene herstellings- en onderhoudswerken is volgens Herman een recent ingevoerde wet niet gerespecteerd. De gemeentesecretaris trekt dat zeer in twijfel, gezien gebruik werd gemaakt van het programma met de drie P’s. Dat is een algemeen gebruikt programma dat procedures afcheckt op het volgen van de wettelijke procedures. Volgens Johan is de wet waarnaar Herman verwijst hier niet van toepassing, maar hij maakt zich zorgen over de volgorde waarin de werken zullen worden uitgevoerd. Daarover staat er niets in de toelichting of ergens anders. Schepen Hoogewijs stelt echter dat de volgorde wordt aangehouden die in de commissie is afgesproken. Johan is bijzonder verbaasd: dat is dan de eerste keer dat het advies van de commissie wordt gevolgd zegt hij. De verrassingen volgen elkaar in snel tempo op in deze vergadering.

Fietsstraat

Zele krijgt zijn eerste “fietsstraat”. Dat is in feite een zone waar maximum 30/uur mag worden gereden, en auto’s de fietsers niet mogen voorbijsteken. Pieter is enthousiast, en vraagt of er nog andere gepland zijn. Hij zal echter nog wat moeten wachten, want het huidige project wordt geëvalueerd om te zien of het wordt uitgebreid. Geduld is een schone deugd Pieter.

De CD&V had twee punten toegevoegd aan de agenda. Ze willen natuurlijk niet achterblijven bij de N-VA die dat vorige keer al deden.

Statiegeld op blik

Het eerste punt gaat over de statiegeldalliantie. Meer bepaald over het invoeren van statiegeld op blikjes en plastiek flessen. Zo kunt ge naar de Carrefour gaan, en Nico betaalt u voor uwen blauwe zak. PMD zak wel te verstaan. Het invoeren van zo een statiegeld kan natuurlijk niet gemeentelijk, maar een aantal gemeenten hebben zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Om aan de hogere overheid te laten zien dat ze daar wel achterstaan. Dus meer een princiepsverklaring, en Hans wil dat Zele ook aansluit. De burgemeester is in een goede bui, en stelt dat er vanuit het bestuur geen bezwaar is dat te doen. Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd.

Zonnedelen

Het tweede punt gaat over zonnedelen. Onze woordenschat wordt vandaag wel danig uitgebreid. Zonnedelen is niet, zoals u misschien denkt, samen bij mooi weer een terraske doen, of op het strand gaan liggen. Nee. Zonnedelen is een mogelijkheid voor die mensen die om verschillende redenen geen zonnepanelen kunnen leggen, om mee te investeren in zonnepanelen die ergens anders liggen. De overheid is bezig om deze mogelijkheid uit te werken, zodat uw energiefactuur rechtstreeks kan worden verminderd met de energie opgewekt door zonnepanelen waarin u investeerde.  Hans merkt fijntjes op dat het een blauwe minister is die daarmee bezig is, en dat de burgemeester dan toch geen bezwaar kan hebben.

De burgemeester heeft inderdaad geen bezwaar, en wil ten volle meewerken om, zodra het wettelijk kader er is, dit waar te maken in Zele.

Het komt nog goed met u, Hans

Hans is nu wel echt verwonderd. Twee voorstellen van de oppositie, en alle twee goedgekeurd. Hij heeft al spijt dat hij niet meer voorstellen heeft ingediend.

De burgemeester antwoordt dat het komt doordat deze keer de oppositie goede voorstellen heeft geformuleerd. Doe zo voort Hans, zegt hij, het komt nog goed met u.

Stramien en de Zeelse mobiliteit

In de varia kon de informatie avond van Stramien over de toekomst van de Zeelse mobiliteit niet ontbreken. Veel aanwezigen zijn met meer vragen naar huis gegaan dan dat ze voor de vergadering hadden. Veel informatie viel er inderdaad niet te rapen.

Volgens de burgemeester was de bedoeling van de avond echter om het debat aan te zwengelen. Stramien moest enkel een voorstel maken rond een visie. Indien men de kosten voor deze studie plaatst tegenover de termijn waarop deze visie zal werken, namelijk dertig jaar, zijn deze maar peanuts. Hij verklaart met luide stem: “I am a believer”. Zoals Kennedy in de tijd “Ich bin ein Berliner”.

Het komt nog goed met u, burgemeester

Kan wel zijn zegt Hans, maar het participatiemodel zit dan toch verkeerd. En daarop geeft de burgemeester hem gelijk. Daar moet aan gewerkt worden. Wat Hans de opmerking ontlokt: Het komt met u ook nog goed burgemeester.

Ik vraag mij nu af of ik iets gemist heb. Meestal zien die twee het anders. Of ontluikt er iets tussen die twee?

Statler en Waldorf

Gelukkig zijn er nog zekerheden in dit leven. Klokslag tien uur houden André en Chris het voor bekeken en stappen op. Die twee hebben ondertussen een bijnaam gekregen: Statler en Waldorf. De twee oude knoerten uit de Muppet show in hun loge. En eerlijk gezegd gedragen ze zich ook wel zo een beetje. In die hoek van de tafelvierkant is er de laatste tijd nogal wat leute te rapen met commentaar op de collega’s gemeenteraadsleden.

Het einde van de legislatuur is in zicht, en dat is aan veel dingen te zien.

 


2 reacties op “Statler en Waldorf in de gemeenteraad.
 1. Peter schreef:

  En waar is de fietsstraat voorzien ??
  Een voorstel is de Rotstraat / Collegestraat

 2. admin schreef:

  De technische verkeerscommissie van 30 november 2017 formuleerde een gunstig advies voor
  invoering van de reglementering “Fietsstraat” in de Bookmolenstraat, Kloosterstraat, Bunderstraat en
  Dr. V. V. Cauterenstraat (deel tussen Kloosterstraat en Dr. A. Rubbensstraat)

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top