’t Is rood en het heeft een geurtje en het is niet Elio Di Rupo

De gemeenteraad wordt niet meer begonnen met het eerste punt op de agenda. Neen, de burgemeester zegt gewoon André, en dan weet iedereen dat we bij het punt opmerkingen op het verslag van vorige vergadering zijn.

Collectief geheugenverlies.

Vergadertechnisch is dat punt bedoeld om onjuistheden in dat verslag te melden. Niet zo voor André. Hij heeft een email ontvangen over het kerstconcert in de Kouterkerk. Dat is normaal een variapunt. Maar André blijft nooit zo lang. Die vertrekt met zijn spitsbroeder Chris altijd rond 22.00 uur. Dus zoekt hij een kapstok. En er stond vorige vergadering iets over kerken op de agenda.

Maar zoals iedereen ondertussen weet, niemand verstaat André. En dus moet zijn gebuur aan de tafel, Francis aan de vergadering uitleggen wat er aan de hand is: Er zouden geen kerstconcerten meer mogen doorgaan in de Kouterkerk, enkel in de Wiek.

Iedereen is blijkbaar vergeten dat in de gemeenteraad van september reeds een beslissing werd getroffen. Ik citeer hier even uit mijn verslag van toen: “Tradities die er nu al zijn, kunnen voortgaan. Davy Herrebaut moet zich geen zorgen maken over zijn kerstconcert. Maar nieuwe mogelijke organisatoren worden door bisdom, gemeente en kerkfabriek nauwkeurig gescreend op hun sacraal karakter. Volgens het woordenboek is sacraal “heilig”.”

Heel de heisa is dus voor niets. Guy De Roover leest ook nog de beslissing van toen voor, maar André begrijpt het nog altijd niet. Ik zie Guy denken: “Zijde gij nu doof, of doet ge maar alsof????”

Dus speciaal voor André en alle andere hardhorigen: “Het gemeentebestuur heeft geen bezwaar tegen de organisatie van een kerstconcert in de Kouterkerk of welke kerk dan ook”.

Maar ik blijf op mijn hoede. Ik hoorde dat er een werkbezoek geweest is aan een andere kerk om te zien of Showband Explosion er zou kunnen repeteren. Ik draag die mensen een warm hart toe, maar ik zie het sacrale karakter van hun activiteiten niet direct. De ruimte bleek niet geschikt, en het gaat dus niet door. Ik vrees dat de kerken nog wel eens een steen des aanstoots zullen zijn.

OCMW

Volgende op de agenda zijn een aantal kennisnames over jaarrekeningen, budgetwijzigingen en meerjarenplannen van het OCMW. Johan Antheunis merkt op dat deze zaken niet op de commissie zijn geweest, en dat moet in feite. De burgemeester geeft toe dat er wat problemen zijn met termijnen, maar belooft daar in de toekomst op te letten. In deze kerstperiode zijn ze erg lief tegen mekaar… Maar dan gooit Jos Withofs de knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok. Hij vindt het problematisch dat het Groene Stroom project nog niet is afgerond, en dat het OCMW bezig is met voorafnames. Hij maakt de vergelijking met een theater zonder regisseur. Iedereen doet maar wat, en wie zit nu eigenlijk aan het stuur? Schepen Roosenboom? De OCMW raad? De Burgemeester?

De voorzitter van het OCMW, Tom De Bruyne stelt dat het OCMW werkt in de lijn van wat is vooropgesteld.

Hans Knop pikt in en vindt dat het OCMW precies denkt dat het concept “Zorgstraat” hun dingske is. Hij pleit ervoor om, nu dat de middelen ervoor zijn, alle opties eens grondig te bekijken. Hij vreest dat men bezig is een hypotheek te leggen op de totaliteit. Volgens hem is het beter nog enkele maanden te wachten. Er komt zoveel in beweging dat het niet logisch is nu al een stukje vast te leggen. Tom argumenteert dat wachten ook problemen meebrengt naar onderhoud van de huidige gebouwen.

Ik hoor termen als platsmijten, groene parking, Villa Vif rondvliegen dat het een lieve lust is. Volgens mij weten ze het allemaal zelf nog niet goed, en heeft Hans een schot voor de boeg gegeven. Alleen, het was niet zo ver voor de boeg. En opmerkelijk, nu hebben Tom en Hans eens een verschil van mening. Het moet niet altijd met de burgemeester zijn.

Boete op verwaarlozing

De controle op de verwaarloosde woningen komt in gemeentehanden. Dat betekent dat de gemeenteambtenaar op basis van een puntensysteem een gebouw kan evalueren en boetes kan uitschrijven wegens verwaarlozing. Herman heeft er moeite mee dat de tarieven nog niet bekend zijn, en dat rijhuizen voorlopig de dans ontspringen. Ik neem aan dat de gemeenteambtenaar enkel van buitenaf mag controleren, en in een rijhuis is dat alleen de voorgevel. Vandaar…

Maar iedereen is blij met deze stap voorwaarts om van Zele een properdere gemeente te maken. 25 stemmen voor en 2 onthoudingen. Veel dichter bij unanimiteit zullen we niet veel komen.

Grondige opkuis in oud industrieterrein?

We hebben nu een mooi nieuw bedrijventerrein, maar Johan Antheunis vraagt zich af of er een structureel plan komt om het oude industrieterrein aantrekkelijk te maken, in plaats van zich te beperken tot oplapwerk. Bijvoorbeeld de bermen liggen er erbarmelijk bij. Er blijken een aantal werken te zijn gepland, maar structureel is er nog geen plan.

Opcentiemen of neercentiemen?

De belastingen zijn gedaald. De oppositie heeft er moeite mee dat de daling de stijging in het begin van de legislatuur niet compenseert. ’t Mag gerust wat meer zijn, zegt Herman. De burgemeester antwoordt dat het bestuur gewoon voorzichtig is, en doet wat verantwoord is.

Zele volgt De Wever

De dotatie voor de politiezone is als volgende aan de beurt. Niemand heeft bezwaar tegen de cijfers, maar Hans kaart het aanwervingsprobleem aan. Er zijn op dit moment 5 vacatures die niet ingevuld raken, met alle gevolgen van dien. En hij ziet in de dotatie geen maatregelen om de politiezone aantrekkelijker te maken voor nieuwe agenten.

Herman verwijst naar de maatregelen die Bart De Wever in Antwerpen voorstelt: het inschakelen van vrijwilligers. De burgemeester stelt dat hij dat een goed voorstel vindt, en dat hij daar zelfs al gesprekken heeft over gehad met de korpschef. Hij wil zelfs verder gaan dan zijn Antwerpse collega.

Patrick Poppe volgt het voorbeeld van een N-VA burgemeester. Dat klinkt als muziek in Hermans oren. Ik weet wel niet welke muziek. De Boléro van Ravel of Another one bites the dust? Wie zal het zeggen?

Verder stelt de burgemeester dat het rekruteringsprobleem zich vooral bij alle kleinere zones stelt, omwille van de mindere mogelijkheden rond specialisatie en doorgroeimogelijkheden. De korpschef hoopt echter binnenkort alle vacatures in te vullen.  Volgens hem heeft ze een plan…

Hans is niet overtuigd en stelt dat er ook geen echt veiligheidsplan is. Wat dan weer wordt weerlegd door de burgemeester die verwijst naar het zonaal veiligheidsplan.

Met de financiën van de gemeente alles goed, behalve…

En dan zit het spel echt op de wagen. Het budget 2018 ziet er goed uit, zeer goed zelfs. Alleen heeft de oppositie er heel veel bezwaar tegen dat er geen post is voorzien voor de exploitatie van de sporthal. Ze zijn gaan horen in St. Gillis Waas, waar de exploitatie van de sporthal 850.000 euro kost. Zelfs indien dat bedrag wordt teruggebracht tot 500.000 euro, is dat nog altijd een hele hap. En dat is niet voorzien.

Herman merkt fijntjes op dat indien Ronse (nu de armste gemeente van Vlaanderen) zou fusioneren zoals ze dat zelf willen, Zele de armste gemeente zou worden.

De burgemeester antwoordt dat er inderdaad geen specifieke post is voorzien, maar dat in andere posten marges zijn ingebouwd. Er is ook in een reserve aan personeel voorzien, en bovendien zijn er nieuwe maatregelen in de maak die op korte termijn mogelijkheden biedt tot creatieve tewerkstelling. Hij vindt ook dat men niet alleen naar verlieslatende sporthallen moet kijken. Er zijn er ook die winst maken.

Waarop Hans stelt dat daar het risico bestaat dat de sportclubs hogere tarieven aangerekend krijgen, wat dan weer effecten heeft op subsidies en een vestzak-broekzakoperatie voor de gemeente.

De burgemeester is er van overtuigd dat er voldoende garanties zijn ingebouwd om de exploitatie op te vangen en dat het zeker niet de bedoeling is de clubs voor hogere  kosten te stellen.

Hans gelooft er niet veel van. Ze verschillen weer van mening.

De openbare verlichting

De CD&V heeft nog een punt aan de agenda toegevoegd. De overname van de openbare verlichting van Zele door Imewo. Die zouden dat dan beheren. En CD&V wil nu reeds een principiële beslissing om de zaken te bespoedigen.

Johan heeft hierover een nota van 4 pagina’s geschreven. Wreed moeilijke literatuur. Het voorgestelde besluit telt 21 paragrafen die beginnen met “overwegende dat” of “gelet op”. En allemaal stadhuistaal. Ik zeg u, hij moet daar werk aan hebben gehad. Of over het muurtje gekeken bij andere gemeenten.

De burgemeester vindt deze beslissing echter voorbarig. Ik zie precies een demonisch lachje wanneer hij stelt dat het dossier nog niet volledig is, en dat hij eerst alle opties wil overwegen. Meestal is dat andersom. Marc Verberckmoes vergist zich zelfs bij het stemmen, zo ongewoon is het.

De financiële en technische gemeentelijke diensten hebben immers nog twijfels.

Johan stelt dat hij alleen een principiële beslissing vraagt, om het dossier al te kunnen voorbereiden, en vreest dat Zele achteraan in de rij zal staan bij de uitvoering van investeringen door IMEWO, niet omdat er geen geld is, maar omdat er niet genoeg aannemers zijn om de werken uit te voeren.

Maar het komt aan op een stemming, waarbij de meerderheid “Nee” moet stemmen, en Marc zich vergist. Maar het voorstel wordt niet weerhouden.

De Rozenbeek: rood en met een geurtje

We zijn dan aan de varia. De vervuilde beek. Schepen Roosenboom zegt dat er veel evolutie is, en dat hij vandaag uitslagen van testen gekregen heeft. Die wijzen in een bepaalde richting, maar het is te vroeg om dat openbaar te maken. Er wordt voort gezocht. Onder andere met een camera-onderzoek van de riolering. Om deze in kaart te brengen, en illegale aansluitingen te vinden. En geloof het of niet, er wordt gevraagd of de gemeente geen plannen heeft met die illegale aansluitingen. Alsof er iemand illegaal een aansluiting voor zijn vuiligheid op de riolering gaat maken, en dan netjes de plannen naar het gemeentehuis brengt.

André en Chris verlaten gewoontegetrouw de zaal.  Timo roept: Tot volgend jaar collega’s!!!!

Al met al het enige dat we nog horen is dat de vervuiling rood is, en een geurtje heeft. Er wordt eindeloos doorgevraagd, relevant en irrelevant. Maar er komt geen bijkomende informatie. Toch niet in de openbare zitting. Er zou nog een geheime zitting volgen. Een onderonsje over de identiteit van de vervuiler(s).

En toen had ik er genoeg van en ben wat frisse lucht gaan happen. Ik heb gehoord dat Francis schepen Raman nog even heeft opgeschrikt door over de kerstmarkt te beginnen. Maar het was om te zeggen dat veel Zelenaars het een succes vonden. Oef.


Een reactie op “’t Is rood en het heeft een geurtje en het is niet Elio Di Rupo
  1. Maes Dirk schreef:

    Helaba,
    ik ben niet erg interesseert in politiek, maar als ik dit lees is het wel aangename lectuur. Doe zo verder.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top