Van potjes die stinken…… en het coronavirus.

Rap, rapper, rapst.

Het moet toch stilaan een wereldrecord zijn. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn begon stipt om 20.00 uur. En was gedaan om 20.01 uur. Niets te bespreken… Ik denk dat alles daar in het geheim afgehandeld wordt. De signatuur van voorzitter Anthuenis, zoals toen met de verkoop van sociale woningen, waarbij onze dierbare schepen zowel verkoper (voorzitter OCMW) als koper zou zijn (voorzitter Bouwmaatschappij).

We zullen ons troosten met de gedachte “Geen nieuws is goed nieuws”.

Dus rap even de gemeenteraad afhaspelen. Filip De Wilde komt terug op het blauwe zakken verhaal.

Tom brengt redding.

Het begin van zijn betoog heb ik niet goed gehoord. De micro’s stonden wel aan, maar de oparleurs niet. Gelukkig was Tom in de zaal. Hij greep in, en voor de eerste keer waren de raadsleden duidelijk hoorbaar. Bedankt Tom.

 

Filip legde er alleszins de nadruk op dat IDM zijn uiterste best deed om een goede dienstverlening te bieden aan de Zelenaars. En ook iets dat ge uw potjes moest uitkuisen voor ze in de zak te steken. Dan stinkt dat niet. (Verder in dit verslag gaat het ook nog over andere pottekes die stinken.)

Hij kreeg ook een pluim van Geert Roosenboom, omdat hij alert geweest was in de IDM vergadering van augustus, terwijl de bevoegde schepen Francis De Donder vorige gemeenteraad niet eens wist dat blauwe zakken niet meer werden aanvaard op het recyclagepark.

Geert meldt overigens dat verenigingen in Dendermonde die een recyclage beleidsplan hebben gratis blauwe zakken kunnen krijgen.

De Ronde.

Goed nieuws: de Ronde van Vlaanderen doorkruist dit jaar weer onze gemeente op 5 april. De dag daarvoor passeert ook de Ronde van Vlaanderen Cyclo onze gemeente tussen 8.15 en 10.15.

Maria gepakt.

In de Raakstraat wordt de laagspanning ondergronds gebracht. Maria Verheirstraeten waarschuwt als voorzitter dat er in de documenten een fout staat. Bedragen zijn omgewisseld. Herman Van Driessche begrijpt het niet zo goed. Waar ergens in de tekst? Maria doet haar uiterste best om het aan Herman uit te leggen. Tot er blijkt dat één of andere snoodaard de teksten reeds had aangepast, en de raadsleden al een juiste versie ter beschikking hadden. Herman is dan toch niet zo duur de comprenure, en Maria zal wel dedjuu hebben gemompeld.

Gevleugelde woorden: Ge vergist u, zei Johan Anthuenis.

Over het dossier zelf vraagt Dirk De Mey zich af of de kwestie van een erfdienstbaarheid is geregeld?

Volgens Johan Anthuenis is dat geen probleem. Hij is onlangs nog naar de vrederechter in Hamme geweest, en indien de erfdienstbaarheid grenst aan het publiek domein, is er volgens hem geen probleem. Geert Roosenboom meent te weten dat er reeds procedures lopende waren, en tenzij hij zich vergist, ligt de zaak dan anders.

Waarop Johan Anthuenis dan weer in zijn onnavolgbare stijl: “Ge vergist u”. En daarmee is de kous af. Wordt waarschijnlijk vervolgd….

Exit Tom, viva Tamara.

Tom Van Mossevelde is uit de gemeenteraad gestapt. Hij was lid van Leefbaarder Zele, en zit in een resem commissies en verenigingen. Daar moet hij vervangen worden. Heel rap en stilletjes wordt Tamara Van Laere aangeduid als vervanger.

Dat doe je wanneer een dossier wat moeilijk ligt, en er nogal wat achter de coulissen is tussengekomen bij en door verschillende belanghebbenden. Er waren volgens de geruchten immers twee kandidaten, maar Marc Ronsse heeft de handdoek moeten gooien schijnt het.

De zaak van het sociaal verhuurkantoor.

Even vooraf uitleggen voor mijn lezers wat dat precies is: Veel eigenaars zien er op tegen om hun eigendom te verhuren omwille van de problemen met huurders zoeken, onbetaalde huishuur enz. Een sociaal verhuurkantoor huurt van de eigenaar, met de garantie op correct betaalde huur en onderhoud van de woning. Het sociaal verhuurkantoor verhuurt dan door aan een doelgroep. Een win-win situatie: de eigenaar is verlost van de zorgen en krijgt garantie op huur. De maatschappij wint doordat meer woningen kunnen worden verhuurd aan mensen uit doelgroepen.

Er bestaat een sociaal verhuurkantoor vzw Woonaksent. De vorige legislatuur werd de samenwerking stopgezet, het huidig bestuur wil opnieuw met deze vzw in zee gaan.

Omdat vroeger het OCMW zelf moest instaan voor onderhoud en woonbegeleiding. Nu doet die vzw dat zelf mits een vaste vergoeding van 500 euro per pand per jaar.

Volgens Johan Anthuenis kwamen er reeds meerdere vragen van eigenaars in Zele om hun eigendom via een sociaal verhuurkantoor in de markt te zetten.

Het OCMW zal de eigen woningen voorlopig nog niet inbrengen, dat wordt na een jaar werking geëvalueerd. En hij voegt er aan toe: we gaan dat dan met de sociale dienst bespreken, en WIJ gaan dat dan beslissen. Met de nadruk op WIJ.

Hij was wel al een beetje geagiteerd, want Kim Vercauteren had gesteld dat die vzw Woonaksent kampt met een huurachterstand van 13,7%, en vond het niet het beste idee daarmee samen te werken. Ze vroeg of de schepen meer inzicht had in de financiële situatie daar.

Johan Anthuenis antwoordde dat, gezien de gemeente geen lid meer is, er geen inzicht is in de precieze cijfers. Wat toch wel raar is. De schepen lijkt mij geen persoon die een kat in een zak koopt. Maar hij liet uitschijnen dat hij wel de nodige maatregelen zou treffen om die toestand te saneren. Ambities dus, want door de samenwerking komt hij in de raad van bestuur. En dan is voorzitter nooit ver weg. Het doet een beetje denken aan Hans Knop en zijn kruisvaart in DDS.

Het lijkt wel een tendens te worden om zaken uit te besteden aan organisaties waar dan het voorzitterschap wordt ingepalmd door leden van het college van burgemeester en schepenen….

Alleszins onthouden de oppositiepartijen zich bij de goedkeuring. Ik denk dat zij vinden dat dat potje stinkt.

Lege Sossenstoelen.

Met oppositiepartijen bedoelen we hier Open VLD en N-Va. De sossenzetels bleven leeg. Zouden ze nu alletwee mobilteitsproblemen hebben??? En zich laten vervangen kan ook al niet. Jan Barjakke heeft trouwens zijn lidkaart van de partij ingeleverd. Naar zijn zeggen moeten ze maar een andere clown vinden.

Varia.

Voedselbos

Geert D’Hooghe feliciteert het bestuur met de realisatie van het voedselbos en Geert Roosenboom vraagt of er camerabewaking wordt voorzien.

Volgens Francis De Donder wordt dat momenteel bekeken op haalbaarheid. Volgens Hans Knop zal dat eventueel tegelijk met het verloop van de werken worden gedaan.

N.v.d.r. Bij de aanleg van de wijk rond de Ommegangstraat werd er onder andere een stuk grond onteigend waarop een veertigtal kriekenbomen stonden. Dat stukje bleef groene zone. De kriekenbomen hebben het echter niet overleefd. Ze waren vrij toegankelijk. De krieken kregen geen tijd om wat kleur te pakken. Gezette dames van middelbare leeftijd toonden onvermoede klimcapaciteiten, en roofden tot in de toppen alles leeg. Er staan nu alleen nog niet-vruchtdragende hoogstammen, netjes in een rij. Het is dus zeer de vraag of de occasionele Zeelse wandelaar een besje zal kunnen plukken. Ik denk dat er alleen bloemetjes zullen worden geplukt in dat bos….

Schepen Tineke Lootens steekt collega’s de loef af.

Zele zal als één van de eerste gemeenten in de regio beschikken over een digitaal loket kinderopvang. In samenwerking met alle kinderopvanginstellingen in Zele werd een centraal punt gerealiseerd om je zoektocht naar kinderopvang te begeleiden en te vergemakkelijken. Wie niet zo goed met de computer overweg kan, kan beroep doen op de hulp van sociale diensten om te helpen, en je kan ook nog gewoon terecht in het huis van het kind bij Imke die je wegwijs maakt.

Startdatum is 2 maart.

Een heel mooie realisatie van schepen Tineke Lootens, die hiermee toch wel de loef afsteekt van haar collega-schepenen met een eerste concreet voelbaar project voor de Zelenaars.

Francis De Donder zal wel opmerken dat zijn anti-sluikstort-camera’s reeds menige overtreder hebben gepakt. Maar dat zijn overtredingen aan de glasbollen zelf. Hoewel ook dat ook betreurenswaardig is, wil de Zelenaar vooral asociale types zien pakken die oude frigo’s, sofa’s en schapenkoppen dumpen in de zeelse natuur.

Zeelse vlaggen

Tenslotte zijn er veel Zeelse vlaggen gescheurd op verschillende plaatsen. Onder andere door Ciara en Dennis.

De burgemeester is daarvan op de hoogte, en merkt schalks op dat storm Francis nog moet komen.

Geert Roosenboom merkt op dat het een traditie was onder het vorig bestuur dat de vlaggen tijdens de winterperiode werden opgeborgen. Van die traditie was ik niet op de hoogte, zegt Hans Knop. We zullen vervangen waar nodig.

En zegt hij: ik zal nagaan wat MIJN diensten van die traditie te zeggen hebben. Met de nadruk op MIJN. Dat zal toch geen Coronavirus binnen het schepencollege zijn zeker?????????


Een reactie op “Van potjes die stinken…… en het coronavirus.
  1. Van Miegroet Marc- De Beule Rita schreef:

    Bedankt Dirk voor je verslag.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top