Van potjes die stinken…… en het coronavirus.

Rap, rapper, rapst.

Het moet toch stilaan een wereldrecord zijn. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn begon stipt om 20.00 uur. En was gedaan om 20.01 uur. Niets te bespreken… Ik denk dat alles daar in het geheim afgehandeld wordt. De signatuur van voorzitter Anthuenis, zoals toen met de verkoop van sociale woningen,

Klik hier om het volledige artikel te lezenBij U thuis mag het stinken, bij ons niet.

Serdar Celik en Kim Van Cauteren waren afwezig. Kim was ziek. Van Serdar weten we het niet. Volgens Radio Corridor heeft hij wat mobiliteitsproblemen…

De vergadering van het OCMW werd weer in recordtempo afgewerkt. Geen agendapunten. Behalve het goedkeuren van de notulen van vorige vergadering dan. Maar dat was ook al gene vette.

Klik hier om het volledige artikel te lezenZele als faciliteitengemeente? En belastingsverhogingen.

 

Tom en Tamara

De gemeenteraad begint met de kennisname van het ontslag van Tom Van Mossevelde uit de gemeenteraad. Hij woont niet langer in Zele. Hij wordt vervangen door Tamara Van Laere.

Geert Roosenboom kaart aan dat Tom Van Mossevelde nog wel een politieraad heeft bijgewoond,

Klik hier om het volledige artikel te lezenHet geld van de kerk en windmolens

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorzitter Maria Verheirstraeten opent de vergadering  van de raad voor maatschappelijk welzijn met de melding aan de fractie van de Open VLD dat hun mail om de vergadering een uur later te laten beginnen, te laat was toegekomen om hieraan gevolg te geven. Vanessa Gelorini antwoordt dat in de wetgeving staat dat dit kan tot 24 uur voor de vergadering.

Klik hier om het volledige artikel te lezenArmoede, indexatie dagprijs sociale woningen en sluikstorten.

Dag van de armoede

Kolleblomme en Welzijnsschakels, twee verenigingen die zich met armoedebestrijding bezighouden, brachten naar aanleiding van de dag tegen de armoede een bezoekje aan de gemeenteraad. De zaal zat vol met mensen die zich inzetten in onze gemeente voor deze problematiek. Ze hadden ook een boodschap voor het gemeentebestuur,

Klik hier om het volledige artikel te lezenHet is wat het is, zei Hans Knop.

Baas boven baas.

De vergadering begint met de raad voor maatschappelijk welzijn. Er zijn enkel twee punten over de interne organisatie. Met dure woorden: wijziging rechtspositieregeling en goedkeuren organogram en concordantietabel. Het gaat er allemaal over wie baas is over wie, en wie met wie werkt.

Vanessa Gelorini vroeg naar het standpunt over contractueel versus statutair personeel.

Klik hier om het volledige artikel te lezenWe zijn er aan bezig, zegt Hans Knop.

Je kon zien dat het de eerste gemeenteraad na het verlof was. Hans Knop moest nog in alle gauwte de datum op zijn presentatie corrigeren (die stond nog op 4 juli). Gelukkig was de rest wel al aangepast, of we kregen een heruitgave van de vorige gemeenteraad. En de rode mapjes van de gemeenteraadsleden lagen ook nog in de kast in plaats van op tafel.

Klik hier om het volledige artikel te lezenWie plukt de eerste appel? (en de kleedkamer van Laura Lynn)

Voedselbos.

Het voedselbos aan de Driesstraat is het eerste punt op de agenda van de Raad voor Maatschappelijk welzijn. De bedoeling is deze percelen te vrijwaren van bebouwing en om te vormen tot een groene verblijfsruimte. De naam voedselbos betekent onder andere dat de Zelenaar er al eens een appel kan plukken,

Klik hier om het volledige artikel te lezenBelastingen onder de loep.

OCMW raad

Ik dacht dat er gezegd was dat de ene maand eerst OCMW raad zou worden gehouden, gevolgd door de gemeenteraad, en de andere maand andersom. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Die OCMW raad is ook maar een aperitiefke. Twee punten op de agenda: twee kennisnames van jaarverslagen.

Klik hier om het volledige artikel te lezenMagere agenda, maar druk bezig.

Het zou een korte vergadering worden. Dat liet de agenda toch uitschijnen. En mijn verslag zal ook kort zijn. Maar dat is de schuld van de Hollanders. Ik had een stylo van 123inkt.nl mee. Wist ik veel dat de inkt in die stylo op 123 zou op zijn. Midden in de varia.

Klik hier om het volledige artikel te lezenAbonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top